INVESTIGADORES

Nombre

Cargo

Correo Electrónico

Teléfono

8119800 ext.

Dr. Vítor Monteón Padilla

Profesor Investigador Titular “C”

victormonteon@yahoo.com.mx

2020100

Dr. Oscar Hernández Vázquez

Profesor Investigador Titular “C”

ohhernan@yahoo.com.mx

2020100

Dra. Ruth López Alcántara

Profesor Investigador Titular “C”

rutlopez@uacam.mx

2020100

Dr. Paulino Tamay Segovia

Profesor Investigador Titular “A”

pautamay@hotmail.com

2020100

Dr. Rolando García Martínez

Profesor Investigador Titular “A”

rogarcia@uacam.mx

2020100

M en C. Angélica Isaac Márquez

Profesor Investigador Titular “A”

anpisaac@hotmail.com

2020100

M en C. Selene Blum Domínguez

Profesor Investigador Asociado “B”

selblum@hotmail.com

2020100

M en C. Luis Nuñez Oreza

Profesor Investigador Asociado “A”

lanoreza@hotmail.com

2020100